Kenia safari – Kenya Wildlife Service

Kenia safari – Kenya Wildlife Service

KWS (Kenya Wildlife Service) jest państwową organizacją, która zajmuję się zarządzaniem parkami narodowymi oraz większością rezerwatów na terenie Kenii. Do zadań tej organizacji należą ochrona przyrody i środowiska, walka z kłusownictwem, szkolenie mieszkańców w zakresie ochrony przyrody, monitorowanie zjawisk przyrodniczych na terenach chronionych i podejmowanie działań związanych ze zmianami środowiska i klimatu. Wildlife Service sprawuję nadzór 8% całkowitej powierzchni kraju, w skład której wchodzą: 22 parki narodowe, 28 rezerwatów narodowych, pięć narodowych rezerwatów. Zarządza również czterema morskimi parkami narodowymi i sześcioma morskimi rezerwatami na wybrzeżu. Organizacja nadzoruje również kilka ośrodków badawczych, trasy na terenach chronionych, lotniska dla samolotów a także odpowiedzialna jest za ustalanie wysokości opłat i pobieranie ich od turystów za przebywanie na terenach parków i rezerwatów.